N. WALKING-MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI XI2012

11.11.2012 Centrum Finansowej Edukacji Stowarzyszenie Szersza Perspektywa połaczyło
upamietnianie Dnia Niepodległości z aktywnym wypoczynkiem nordic walking.
I PIERWSZY STOWARZYSZENIOWY NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARSZ NORDIC WALKING
był atrakcyjny dla dorosłych i dzieci. Oprócz nauki i doskonalenia techniki nordic walking było
ognisko, warsztaty żonglerki, malowanie buziek, zabawy dla dzieci.

KOORDYNATOR:Stowarzyszenie Szersza Perspektywa (kliknij)
ORGANIZATOR: 4SEASONS

projekt i wykonanie: virtual people